Project Gasvrij Purmerend: Gasvrij maken Overwhere Zuid

De pilot voor het gasvrij maken van woningen in Purmerend is succesvol afgesloten en geëvalueerd. Tijdens dit onderzoek in het deelgebied rond basisschool ’t Prisma is onderzocht door de gemeente hoe ze de woningen van het gas af konden krijgen en hoe ze konden leren voor de rest van de wijk. Nu die pilot in de straat afgerond is wordt er gekeken naar het volgende ‘blok’ de Scheldestraat.

Hiervoor is een uitvoeringsstrategie geschreven die in de gemeenteraad van 22 april 2020 is behandeld. De gemeenteraad van Purmerend is akkoord met deze uitvoeringsstrategie. Dat betekent voor betrokken bewoners dat zij zonder kosten van het gas af kunnen. In de uitvoeringsstrategie is Overwhere-Zuid verdeeld in vier blokken. Deze blokken zijn ongeveer even groot. De wijk wordt per blok aardgasvrij gemaakt. Gestart wordt met het blok Scheldestraat. Project Gasvrij voert namens de gemeente en haar partners de uitvoeringsstrategie uit en begeleidt bewoners bij hun keuze en subsidie-aanvraag. Ook is project Gasvrij verantwoordelijk voor het informeren en ontzorgen van bewoners. Er zijn verschillende manieren om een woning aardgasvrij te maken. De keuze is aan de bewoner. Voor de gemiddelde woning in Overwhere-Zuid is een overstap op het warmtenet van SVP de meest betaalbare en haalbare optie om aardgasvrij te kunnen wonen. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld een warmtepomp. Het warmtenet is een collectieve oplossing, andere alternatieven voor aardgas zijn individuele oplossingen. Het is aan de klant om de woning op een andere manier aardgasvrij te maken.

 

Vrije keuze

Als een bewoner niet wil overstappen op aardgasvrij wonen, dan heeft is er het recht om aardgas te blijven gebruiken. Het is nog steeds zo dat er geen verplichting is om afscheid te nemen van aardgas. Het is mogelijk dat de wetgeving hierop wordt aangepast en dat bewoners verplicht worden afgesloten als er een alternatief aanwezig is. Zo ver is het nog niet.

 

Projectnieuws RTO

Voor ons RTO-project (retourtemperatuur optimalisatie) kunnen we via READy van Kamstrup, onze verbruikers monitoren op aanvoer- en retourtemperaturen en het verschil daartussen. Dit doet we dan ook regelmatig voor onze grootverbruikers. Op deze manier kunnen we dus volgen hoe de retourtemperatuur bij onze klant is en kunnen we constateren of deze slechter wordt. We informeren de klant hier ook over.

Soms moeten we veel geduld hebben voor het maken van een afspraak om samen met de binnenhuisinstallateur van de klant naar de oorzaak van deze verslechtering te kijken. Zo ook bij “gebouw Overlander” in de Purmer Noord. Eerder constateerden wij dat met een aanvoer temp van 80 gr en een retour temp van 78 gr C (dT 2) er 3.000 liter water per uur ongebruikt weer terug naar SVP stroomde. Tijdens het bezoek samen met hun installateur constateerden we dat er een 3-wegklep bleef steken en niet regelde maar open bleef staan, wat deze ongewenste situatie veroorzaakte. Gelukkig kon de installateur dit makkelijk verhelpen en was het probleem makkelijk op te lossen. Met de in deze situatie 3.000 liter bespaarde flow kunnen we b.v. weer 10 andere huishoudens blij maken en van verwarming voorzien.

 

Start Leidingrenovatie 2021:

Het eerste gat is gegraven, we zijn weer begonnen! Na een maandenlange voorbereiding die al medio vorig jaar is begonnen, is in week 13 A.Hak als de eerste van de 3 aannemers begonnen in OPN02 op de Riekstraat. Gezien we nu 9(!) wijken gaan aanpakken waar A.Hak (4 wijken) en Nijkamp (3 wijken) opschalen en nieuwkomer MVOI pakt 2 wijken aan. Nijkamp gaat vanaf 7 april starten en eind april volgt MVOI.